Rimeexclusivism de gradul4 - Dex Online

Rime de gradul4 (2001)

aboliționism absenteism absolutism abstenționism abstracționism academism acromatism actinism actinotropism actualism adamism adogmatism adolescentinism adventism aeromodelism afacerism aforism agnosticism agramatism agrarianism agroturism albinism alcoolism aleatorism alegorism alelism alexandrinism alocromatism alogism alpinism altruism amatorism americanism amoralism anabaptism anabolism anacronism analfabetism analitism analogism anarhism anastigmatism anatocism anevrism anexionism anglicanism anglicism anilism animism anistorism anofelism antagonism antialcoolism anticlericalism anticolonialism anticomunism anticonformism anticristianism antidogmatism antifascism antifilistinism antiimperialism antiistorism antijunimism antimilitarism antipapism antirealism antisemitism antitrinitarism antiumanism antivedetism antropocentrism antropologism antropomorfism antropopatism aplanetism apolitism apologetism apologism aposteriorism apriorism ardelenism argirism arhaism arianism aristocratism aristotelism artificialism artritism ascetism asincronism asociaționism aspermatism asterism astigmatism ateism aticism atletism atomism atonalism atropism austromarxism autism autocratism autohtonism automatism autometamorfism automobilism automodelism autoritarism autoturism avangardism aventurism azeotropism babism balcanism balzacianism banditism baptism barbarism barbiturism behaism behaviorism benzolism bernsteinism bigeminism bigotism bilateralism bimetalism biologism biomagnetism birocratism bizantinism blanquism bogomilism bonapartism bonjurism botulism bovarism brahmanism bromism bucolism budism bulevardism cabotinism cacofonism cafeism calofilism calvinism cameleonism cameralism canibalism cantaridism capitalism caporalism caricaturism carierism cartezianism cartism cascadorism catabolism cataclism catamorfism catastrofism catehism cateterism catolicism caudillism cauzalism cavalerism cazualism cenobitism centralism centrism cerebralism cezarism chartism chemotactism chemotropism chietism chimiotactism chimiotropism chimism ciclism cicloturism cineamatorism cinism ciocoism citochimism ciunism clasicism clericalism climatism cloroformism cocainism codism colaboraționism colbertism colonialism colorism comensalism comensualism comercialism comparatism complementarism complotism comportamentism comunism conceptism conceptualism conciliatorism concordism condiționalism confesionalism conformism confucianism confuzionism conjuncturalism conservatism conservatorism consonantism conținutism contractualism convenționalism cooperatism corporatism cosmopolitism creaționism creștinism cretinism cristianism criticism cromatism cromism cubism cultism culturism cuprism cuzism cvietism dacism dadaism daltonism dandism daoism darwinism decadentism decepționism defetism deism deltaplanism democratism demonism demorfism dermografism despotism determinism deviaționism dialectalism diamagnetism diapirism diastrofism dicroism didacticism diletantism dimorfism dinamism dinasticism dirijism diversionism doctrinarism dodecafonism dogmatism donchihotism donchijotism donchișotism donjuanism donquijotism dramatism druidism dualism ebraism echinism eclectism economism ecumenism egalitarism egocentrism egoism egomism egotism eidetism electrodinamism electrotropism elenism elitism emanaționism emanatism eminescianism empiriomonism empirism enantiomorfism enciclopedism endemism endomorfism energetism englezism epicureism epicurism epifenomenalism epigonism epilogism episilogism eretism ergotism ermetism eroism erotism esofagism esperantism estetism etatism etilism etimologism etnicism etnocentrism eudemonism eufemism eufuism euhemerism eurocomunism evazionism evhemerism evoluționism
exhibiționism existențialism exomorfism exorcism exotism expansionism experimentalism expresionism extremism ezoterism fabianism fachirism falansterianism familiarism fanariotism fanatism faringism fariseism fascism fatalism favoritism federalism feminism fenianism fenomenalism ferimagnetism feromagnetism fetișism feudalism ficționalism fideism filantropism filistinism finalism finitism fiscalism fixism fizicalism fiziocratism flegmatism folclorism fonetism fordism formalism fosforism fotoperiodism fototactism fototropism fourierism fracționism franțuzism freudism fripturism funcționalism funcționarism fundamentalism futurism galenism galicanism galicism galvanism galvanotropism gândirism gangsterism garantism gargarism gatism geocentrism geomagnetism geotactism geotropism germanism gestaltism gigantism gnosticism gongorism grecism gregarism haretism hasidism hașișism hedonism hegelianism hegemonism heghemonism heliocentrism heliotactism heliotropism henoteism hermafroditism hetairism heteromorfism hidrargirism hidrotropism hieratism hilozoism hinduism hiperinsulinism hipermetropism hipertiroidism hiperurbanism hipism hipnotism hipocratism hipotiroidism hirsutism hispanism hitlerism holism homeomorfism homomorfism hormism huliganism husitism iacobinism idealism idilism idiocromatism idiomatism idiomorfism idiotism idiotrofism idoneism iezuitism ignorantism ilogism ilotism iluminism iluzionism imagism imanentism imaterialism imobilism imoralism împăciuitorism imperialism impresionism incolinism inconformism indeterminism indianism indiferentism individualism industrialism infantilism infinitism instrumentalism intelectualism intervenționism intimism intuiționism iodism iotacism iraționalism iredentism irenism iridentism islamism istorism italienism iudaism izocronism izolaționism izomorfism izopolimorfism jainism jansenism junimism jurnalism kantianism kantism keynesism laconism laicism lamaism lamarckism lancasterianism lassalleanism latinism latirism laxism legitimism leninism lesbianism letrism liberalism libertinism libidinism lichelism lichidatorism limfatism lirism loaialism logicism loialism luddism luminism lunatism luteranism macaronism machiavelism machism macroseism maghiarism magism magmatism magnetism mahalagism mahdism mahomedanism mahometism malthusianism manganism manierism maniheism maoism marginalism marinism marxism mașinism masochism materialism mazdeism mecanicism mecanism medievalism mefitism meliorism melodism melodramatism mendelism mercantilism mercurism mesianism mesmerism metabolism metacronism metaforism metalism metamagnetism metamorfism meteorism metodism miciurinism microbism microorganism microseism microtraumatism militantism militarism mimetism miniaturism miopism misionarism misoginism misoneism misticism mithraism miticism mitologism mitridatism modelism moderantism modernism moldovenism monahism monarhism mongolism monism monocameralism monofizitism monogenism monohibridism monoideism monolitism monometalism monopolism monosemantism monoteism monotelism monumentalism moralism morfinism morganism mormonism motociclism mozaism multipartidism muntenism mutacism mutaționism mutism mutualism muzicalism nanism narcisism narcotism narodnicism naționalism naturalism naturism navomodelism nazism neaoșism neconformism nefalism neocapitalism neocatolicism neoclasicism neocolonialism neocomunism neocriticism neodarwinism neofascism neofreudism neohegelianism neoimpresionism neojunimism neokantianism neoliberalism neologism neonazism neoplatonism neorealism neoromantism neotomism nepotism neptunism nicotinism nihilism noctambulism nomadism nominalism nonconformism
nudism obscurantism obstrucționism ocazionalism ocultism ofidism olimpianism omeomorfism omomorfism onanism onirism operaționalism oportunism optimism orășenism oratorism orbilianism orfism organicism organism organotropism orientalism ortocromatism ortodoxism ortostatism osianism ostracism pacifism păgânism paludism panafricanism panamericanism pancalism panelenism pangermanism panislamism panlogism panpsihism panromânism pansexualism panteism papagalism papism paracronism paralelism paralogism paramagnetism parașutism parazitism parkinsonism parlamentarism parnasianism paroxism parsism particularism parvenitism paseism pasionalism pașoptism pastoralism paternalism patetism patriarhalism patriotism pauperism pedagogism pedantism perfecționism periodism peripateticism peripatetism peristaltism personalism pesimism petrarchism pietism pilorism pirometamorfism pitagoreism pitagorism pitiatism planorism platonism plebeianism pleocroism pluralism pluripartidism plutonism poantilism pointilism pointillism polemism policroism poligenism polimorfism polisemantism polisilogism polisintetism politehnicism politeism politicianism polițism politonalism poltronism pompierism poporanism populism postcomunism postmodernism practicism pragmatism preclasicism predeterminism preformism prerafaelism prerafaelitism preromantism pretorianism prezbiterianism prezbitism prezentism priapism probabilism profesionalism profesionism profetism prognatism programatism progresism prohibiționism proletcultism prometeism prosilogism protecționism proteism protestantism protocronism proudhonism providențialism provincialism provințialism proxenetism prozaism prozelitism psihedelism psihism psihologism psitacism ptialism puerilism pugilism pumnism purism puritanism puștism quakerism rabinism rachetomodelism radicalism radioamatorism rafaelism rahitism rasism raționalism reacționarism realism reducționism reformism refractarism regalism regionalism reionism relaționism reomorfism reotropism republicanism retorism retrognatism reumatism revanșism revizionism revoluționarism rigorism ritualism românism romantism rotacism rusism rutenism sabinism șablonism sadism saducheism safism sămănătorism șamanism saprofitism sârbism sardanapalism șarlatanism săsism satanism saturnism scepticism schematism scientism sclavagism scolasticism secentism sectarism sedentarism seism selecționism selenotropism semănătorism semanticism semantism semidoctism seminomadism semiparazitism semitism sentimentalism senzualism separatism serafism serialism servilism servomecanism sexualism sibaritism siderism sigmatism șiism silabism silogism simbolism simfonism simplism simțimântalism sinapism sinarmonism sincretism sincronism sindicalism sinergism sintetism șintoism sionism slavonism snobism socialism sociologism sofism solecism solidarism solipsism solitarism somnambulism șovinism spiritism spiritualism stângism statism stereotipism stigmatism stilism stoicism strabism străinism structuralism substanțialism sufism sufletism sunnism supranaturalism suprarealism suprematism surdomutism tabagism tabuism tactism tailorism talmudism tantrism taoism țărănism țarism tartuffism tartufism tautocronism taylorism teatralism tebaism tehnicism tehnocratism tehnologism teism tembelism tendenționism teribilism termotactism termotropism terorism tetanism tezism timpanism tiroidism titanism tolerantism tomism totalitarism totemism tradiționalism tragism trăirism transformism trapezism traumatism trialism tribadism trimorfism trofism tropism truism turcism turism ultraliberalism ultramontanism umanism umanitarism ungurism unionism unitarianism universalism
uranism urbanism utilitarism utopism vaginism vampirism vandalism vedetism vegetarianism verbalism verism verslibrism virilism vitalism vizionarism vocalism voltairianism voluntarism vulcanism vulgarism xeromorfism zeflemism zoomorfism zoroastrism absintism abstractism acmeism acosmism actinotactism acționalism adenoidism adiabatism adultomorfism aerotactism aerotropism afototropism africanism agenitalism albinoidism alelomorfism alocentrism alodialism alomorfism alotropism amorfism anacreontism anacrotism anahoretism anamorfism anarhoindividualism anarhosindicalism anaseism anecdotism anemotropism angelism animalculism animaliculism animatism antiamericanism anticreștinism antidemocratism antifetișism antiintelectualism antimarxism antinomism antiparlamentarism antipatriotism antiperistaltism antirasism antiraționalism antirepublicanism antirevizionism antiromânism antisionism antitotalitarism antorism antropism apolinism apotropism aptialism arabism areism argotism armonism arsenicism artistism asianism asiatism asteism astralism atematism atentism atlantism atonism augustinism autarhism autodidacticism autografism automorfism autonomism averroism baconism bacovianism bakuninism bakunism balbism barochism barotraumatism barotropism batmotropism baudelairianism behavioralism belicism benzenism beotism bergsonism berkeleism betacism bicameralism bicamerism biculturalism biculturism binarism binominalism biocentrism biografism biomorfism biotactism biotropism bipartism bipolarism bisexualism bismutism bitematism bitonalism biurocratism bombasticism borism bosism bossism boulangism brahipterism brevignatism bruitism brutalism bruxism byronism canabism capacism caragialism carbonarism castrism catarism celtism cenobism ceremonialism cezanism charientism chtonism cinetism citadinism clandestinism clientelism clinicism clinostatism clitorism clonism colecționism colhoznicism colocvialism comportamentilism comportism comunitarism concentrism concetism concretism configuraționism congregaționism constituționalism consubstanțialism consumerism contestatarism contestatorism costumbrism criomagnetism culteranism culturalism cvadrigeminism dantism defensism deltacism deontologism dermotropism diabolism dialectism dialogism diatonism difuzionism digitalism dinamometamorfism diogenism dionisianism diorism dispermatism divitism divizionism djainism docetism dolorism donatism doricism dorism echidnism echiprobabilism ecologism ecvinism eleatism electoralism electrochimism electrogalvanism electromagnetism electrotraumatism empiriocriticism empiriosimbolism endoreism enilism epifenomenism epifitism eremitism eritrism escapism esențialism esoterism etelism eterism eticism eugenism eunuchism eunucoidism eurignatism europeism europenism europocentrism eustatism evanghelism excentrism exoreism exoterism fagedenism fagopirism falangism fantezism faustianism fayolism fenomenism filantropinism filibusterism filoelenism filogerontism filoneism filozofism foiletonism fotografism fragmentarism fragmentism franchism franciscanism frazeologism funambulism galvanotactism gamacism gasconism gaullism genetism geometrism geomorfism geromorfism gerontism gheștaltism catechism globalism gnomism gonocorism gonotropism grafism gravidism grecocatolicism grobianism guelfism guesdism guruism guturalism guvernamentalism haptotrofism hebertism helenism hepatism hermetism hidrotactism higromorfism hiperbolism hiperfoliculinism hiperlatinism hiperparatiroidism hipersplenism hipobarism hipofoliculinism hipogenitalism hipoinsulinism hipoparatiroidism histotropism holofitism homerism homotalism homozigotism horațianism hospitalism hrisohedonism htonism humeism ilegalism impaludism inactinism indoeuropenism ineism inflaționism infracționalism instituționalism insularism integralism integrism intenționalism internaționalism ipocondrism
irealism ironism isocronism isomorfism isopolimorfism isterism itacism izodimorfism jacobinism japonism jemanfișism jensinism justițiarism kharidjism laburism lacunarism lambdacism laringism legionarism leucism levantinism liber-schimbism linearism lobbyism localism lovestorism luciferianism luciferism ludism magnetotropism malapropism mallarmeism manfișism martirism marxism-leninism masculinism matematism matronism maximalism mazochism mecenatism megalitism mehanism melanism mensuralism mentalism mentism mercenarism mericism metacromatism metageometrism metamerism meteorotropism micetism microturism micterism milenarism millerandism miniautoturism miniturism mitacism mitraism parapantism mobilism mocofănism modularism molinism monadism mondialism monofizism monolinguism monomorfism monotematism montanism morfism morfologism multilateralism multipartitism multitonalism municipalism nabism narcoterorism narcotropism național-socialism nautism nazifascism necrosadism neoanacreontism neoanarhism neoaristotelism neoconfucianism neodarvinism neoguelfism neohipocratism neokeynesism neolamarckism neolatinism neomalthusianism neomaltusianism neomarginalism neomorfism neopitagorism neoplasticism neopragmatism neoraționalism neostalinism neoumanism neovitalism neprofesionalism neprofesionism nervozism nestorianism neurism neurotropism neutralism nevrozism newtonianism nictitropism nietzscheanism nietzscheism nomenclaturism novatorism novațianism novicism ofism olimpism operaționism opoziționism orizontalism ossianism owenism oxicarbonism pagânism paleomagnetism panarabism panasiatism pancosmism panenteism paneuropenism panism panlirism pannaturism pantelism paradoxalism paradoxism paramorfism paranoism parizianism paroxitonism pedocentrism peisagism pelagianism percepționalism percepționism perenialism perfectism periparazitism petrolism picarism pindarism pirandellism piromorfism pironism pițigoism plebeism plebiscitarism pleomorfism pletorism pluripartism pluripartitism plurisemantism pluritonalism polihibridism polimerism politematism politraumatism politropism polivoltism posibilism postulantism prețiosism probabiliorism procustianism prudhonism pseudoetimologism pseudofonetism pseudohermafroditism pseudolatinism pseudoliberalism pseudopatriotism punctualism puseism quietism rayonnism reconstrucționism retrometamorfism retromorfism romanism romanocatolicism romanticism rousseauism rudimentarism rufianism ruralism rusticism rutilism rutinism sabatism sabeism sacerdotism sadomasochism saduceism saint-simonism satirism savantism sceleratism schopenhauerism scizionism scotism scutism secesionism segregaționism selianism semicretinism semicultism senzaționalism senzorialism shakespearianism shintoism simbiotrofism simțualism simultaneism sinclitism sincopism sinecurism singenism singularism sitotropism situaționism social-darwinism social-democratism socinianism sociocentrism solanism sovietism spinozism spontaneism stalinism statisticism staționarism stereotropism stricninism strofism selinianism sulfhidrism sulfocarbonism șozism tarantism tașism tautacism teandrism teocentrism teratism teriomorfism termalism terminism termotacticism textualism secăturism tipism trade-unionism transcendentalism transcendentism transformaționalism travestism tribalism tricroism tripartism triteism triumfalism trofotropism trogloditism troțkism tuțiorism țigănism ultracentralism ultraimperialism ultraism ultramodernism ultranaționalism unanimism uniatism unisemantism unitarism vanilism vedism veleitarism verticalism voaierism volterianism volubilism vorticism wagnerism wahabism wahhabism weismannism wolffianism xantism xenism xenomorfism xenoparazitism xenotropism xerotropism zeghism zegism zelotism ziarism zigotactism zoism zolism zombianism zoomagnetism zwinglianism miserupism acorticism adopțianism aeropiezism agonadism akmeism aldosteronism alelotropism algotrofism alotriomorfism amensalism
amforism anadrenalism analatism anatopism anatropism anerotism aniconism antibonjurism anticalofilism antiegalitarism antisovietism antiterorism antotropism apinealism apituitarism apragmatism arminianism asinclitism autofetișism autotropism călinescianism cezaropapism cherubism citotropism congregaționalism criotropism criptocomunism crisohedonism deltaplanorism diafototropism diageotropism dicrotism dihibridism ecomatism edafotropism esenism europeanism falism fizism flagelantism florentinism fotism fotobiotropism fotocromism fototraumatism gamotropism geodeterminism gestualism gherism ginandromorfism gradualism haptotropism heliadism hemimorfism hemiparkinsonism heterocronism heteroginism hibridism hidromodelism hilemorfism hiperadrenalism hipercorticism hipererotism hipergenitalism hipergonadism hiperparazitism hiperperistaltism hipersuprarenalism hipocorticism hipogonadism hiposuprarenalism hippyism hobbesianism indigenism indoeuropeism inotropism interacționism ism ismailism istoricism legalism libero-schimbism lichenism limnotropism maiorescianism marcionism mazdakism meningism mesomorfism micromodelism miniplanetarism monetarism monofiletism motonautism multiculturalism muralism neoendemism neoprotecționism neorusseauism neospiritualism neovulcanism neuroartritism occamism occidentalism ontologism organodinamism origenism orleanism ortofototropism ortognatism ortotropism osmotactism osmotropism oxigenotropism oxitropism paneuropeism panmatematism paragramatism paralelotropism patriahalism penticostalism peronism pigmalionism pleiotropism pneumopaludism policentrism policromatism postimpresionism preferențialism propagandism prostatism proustianism pseudoanglicism pseudofranțuzism pseudomorfism pseudoparazitism punkism radiotropism reism reprezentaționism sabbatianism scotofobism scototropism scoutism secessionism seismotropism sensism sexism sikhism social-șovinism sociomorfism socratism somatotropism squatterism telotism telurism tematism teritorialism termoclimatism termomagnetism fitacism titoism topotropism trahelism transsexualism transvestism tricromatism trigeminism trinitarianism trinominalism valdeism valdism victorianism virgilianism vișnuism messalinism tonotropism troilism tușerism derbedeism fușerism heirupism anchimetamorfism macartism apofatism limbism borborism caecilianism metasomatism mitingism pupincurism rubedenism palamism talibanism polimodalism falocentrism presbiterianism maltusianism darvinism hurufism modalism eutihianism apolinarism adolescentism catafatism polideism polarism cataseism protomonoteism sabelianism socianism teopashism theopashism asimilism băiețism bodyguardism bradisism bucureștenism ceaușism dejism fesenism interdisciplinarism lionism mafiotism mizerabilism neototalitarism optzecism sfertodoctism urechism voyerism kharigism figurism antidinasticism continental\ism hilesistematism catihism xenocentrism cromotactism cromotropism rexism sabellianism saktism oecumenism edonism polidemonism evemerism francezism geainism difizism lobbism logocentrism macism amfibism antediluvianism anticriticism antieminescianism antifranțuzism antilatinism antilogicism aromânism autobiografism boierism cabalism cainism carismatism catonism cetățenism cosmocentrism ecoturism eseism evreism fenomenologism fiogermanism haiducism himerism horaționism iberism imparisilabism iozefinism labirintism lacto-vegetarianism lambadacism lagalism mancurtism neolamarkism neomercantilism nombrilism oltenism ortopism paleocreștinism panturcism parentalism populaționism postmarxism poststructuralism tantocronism tricromism tuțorism erastianism iansenism febronianism intolerantism judaism gonochorism glacioeustatism disfemism linfatism mahometanism mandarinism manicheism ectodactilism libertarianism mohamedanism mohametanism musulmanism neobudism proselitism predatorism hylozoism hristocentrism schimbism rayonism budhism electro-magnetism ibridism iperlatinism ipnotism evergetism sensualism anglo-americanism fracţionism
Lista de cuvinte: a ă b c d e f g h i î j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z