RimeConta de gradul2 - Dex Online

Rime de gradul2 (1333)

absență absenta absolvență abstinență abundență accidență accidenta acidorezistență acvatintă acvatinta aderență adeverință admitanță adolescență aeroambulanță afluență afrunta agrementa ajutorință albescență alianță alicuantă alimenta alinta alivanta alternanță ambianță ambivalență ambulanță amenința amiantă amprentă anevoință antă antantă antecedență antidetonanță antirezonanță anunța aparență apartenență apetență apunta arborescență ardență arginta argumenta aroganță ascendență asistență asonanță astringență atenta atotputință atotștiință audiență audiofrecvență augmenta autoaccidenta autobasculantă autodenunța autoexigență autofinanța avânta bacantă balanță bantă bărbânță beligeranță berbință binecuvânta bintă bioconștiință bioluminescență bioluminiscență birefringență biruință brevilocvență brianță brizanță bunăvoință cadență cadența căință cânta carboanță carență cărunta cărunța catrință cementa cerință chemorezistență chibzuință chintă chintesență chitanță cimenta circomferință circumferință circumstanță clanță clemență cloanță coalescență coerență coexistență cofinanța coherență coincidență comenta compartimenta competență competință complezență complianță complimenta componență concomitență concordanță concrescență concupiscență concurență condescendență condimenta conductanță conferență conferință confianță confidență confiență confluență confrunta congruență conivență consecință consecvență consistență consonanță constanță conștiință constringență consultanță continență contingență contraargumenta contrapantă conturanță convalescență conveniență convergență coregență corespondență corespondință corigență corijență corpolență cosecantă cotangentă cotoroanță cotreanță covalență covarianță creanță credință crintă crunta cuantă culanță cunoștință curenta cutezanță cuvânta cuviință cvantă cvintă cvintesență danța dăruință datorință decadență decanta decență deferență defervescență deficiență degenerescență dehiscență delicvență delicvescență delincvență delitescență demență demitentă denunța dependență dependință depigmenta deplanta desanta deșănța descânta descendență descrunta desființa desinență detentă detumescență dezmormânta dezorienta diferență diferință difluență diligență dința discordanță discrepanță disidență disonanță distanță distanța distonanță divergență
dizidență docență documenta doleanță dominanță dorință echidistanță echipolență echivalență edenta efervescență eficiență eflorescență electrovalență eleganță elocință elocvență emergență eminență emitanță enunța esență evanescență evidență evolventă excelență excrescență exigență existență exorbitanță experiență experimenta extravaganță extumescență exuberanță făgăduință faianță faianța fantă feculență fentă fenta fermenta ființă ființa finanță finanța flagranță flatulență flintă fluență fluorescență folosință fosforescență fragmenta fragranță frământa frecvență frecventa fundamenta garanță garanta geantă ghirlantă gintă girofrecvență grandilocvență hanță hiperfrecvență iactanță idempotență ignoranță imanență iminență impaciență impacienta împământa impedanță impenitență impertinență împlânta implanta implementa importanță impotență imprimantă imprudență inaderență inadvertență înainta inapetență incandescență încânta incidență incintă inclemență incoerență incoherență incompetență incompetință incongruență inconsecvență inconsistență inconstanță inconștiență incontinență inconveniență încredința încrunta încunoștința încuviința îndatorință indecență indehiscență independență indiferență indigență indolență inductanță indulgență ineficiență ineleganță inerență inexistență inexperiență inferență înfierbânta înființa inflorescență influență influența influință înfrunta îngăduință ingerință ingrediență ininteligență înmormânta inocență inocenta înregimenta însămânța insignifianță insignifiență insistență insolență insolvență înspăimânta instanță înștiința instrumenta insubordonanță insuficiență insurgență inteligență inteligință intemperanță intendență intenta interasistență interdependență interferență intermitență intoleranță intransigență întrebuința intumescență inventa înveșmânta învesmânta învestmânta ireverență iscusință jantă joantă juntă jurisprudență juruință lăcuință lamenta latență licență litigantă litispendență locantă locotenență locuință lubrifianță luminanță luminescență luminiscență luxurianță magnificență mantă manta mântuință manutanță mediantă medicamenta mefiență mentă mezalianță microbalanță minivacanță mintă monorefringență mormânta munificență năzuință neaderență nebeligeranță nechibzuință neconsecvență necredință necunoștință necuviință neeficiență neeleganță neexperiență neființă neglijență neîngăduință neobișnuință
neputință nerecunoștință nereverență nesăbuință nesiguranță nesocotință neștiință netemperanță netoleranță nevoință nonexistență nonșalanță nonviolență nuanță nuanța nuntă obediență obicinuință obișnuință ocurență omneputință omnipotență omniprezență omnisciență opalescență opulență ordonanță ordonanța orienta ornamenta paciență paiantă pantă parapantă parlamenta pasență pasiență patenta penetranță penitență perditanță performanță permanență permeanță perseverență perseverință persistență pertinență pestilență petulanță pigmenta pință placentă plăcintă plantă planta plenipotență plintă plurivalență poantă poanta pocăință polivalență portanță potență potența preadolescență precedență precuvânta predominanță preeminență preexistență preferanță preferență preferință pregnanță preponderanță preponderență prepotență prestanță preștiință prevalență prezență prezenta priință printa prisosință privință procidență proeminență pronunța protuberanță proveniență provenință providență prudență pseudoștiință pubescență pulverulență purulență putință radianță radiofrecvență radiorezistență radiovacanța razanță reactanță realimenta rearginta recalcitranță recalescență recomenta recompartimenta recreanță recrudescență recunoștință recurență redevență redondanță redundanță referință refringență regență reglementa reînființa relevanță reluctanță remanență reminiscență remitență renitență rentă renta renunța reordonanța reorienta replanta reprezenta reprezentanță repugnanță reședință restanță resurgență reticență reverență reviviscență rezidență reziliență rezistență rezolvantă rezonanță rodanță romanță romanța sălășluință sămânță sapiență sârguință șarpantă scadență seanță secvență sedimenta ședință segmenta semiconsonantă senescență sentință servantă sfrunta siguranță silință circonferență socotință solvență somnolență sonantă spăimânta speranță sprinta ștanță stanță ștanța stanța stăruință știință străduință stridență stringență subalimenta subdominantă submediantă subsidență substanță subtangentă subzistență suculență suferință suficiență suflantă suplimenta supraabundență supraalimenta supradominantă suspantă suspentă tăgăduință tangență tărăboanță teleconferință temperanță tendință tentă tenta termorezistență țintă toleranță transcendență transhumanță transiență transigență transparență transplanta
trântă tranziență treanță trebuință trivalență truculență tumescență turbosuflantă turbulență turgescență turmenta umilință unisonanță urgență urgenta ușurință uzanță vacanță valență variantă varianță vehemență velință vergență videofrecvență vigilență violență violenta virulență voință zdreanță zgrăbunță zvânta aberanță abundanță acantă acceptanță acuatintă acutumanță adiacență aferență alejanță amarantă amprenta ancombranță anduranță antisubstanță aparință asenta atenanță auranță autoambulanță autodesființa autodocumenta autoinductanță autoportanță Baba-Cloanța balanța baranță benevolență sticloanță biosecvență bivalență bonanța boranță esculenta brobință calapanta canta cantă capacitanță carența catodoluminescență cădință cârlanță chemiluminescență chemoluminescență chemoluminiscență chimiluminescență chimioluminescență chimiorezistență cobeligeranță cocleanță codominanță concludență condoleanță consecuență consonantă conștiență contenință contingenta contondență contraamprentă convergentă coordinanță cotroanță credență credința cretință crioluminescență crominanță cuintă culminanță curantă curvantă cverulență deaferenta deconcertanță decrementa defluență delivrență demitență departamenta deportanță descementa devianță dezinență dezmânta spință difidență dilatanță doanță eferență efluență elastanță electroluminescență entranță erubescență esperimenta expectanță explanta exultanță exurgență falimenta farmacovigilență fervență fidanța fleanță floranță fondamenta fotoluminescență freanță geranță gestantă glință gloanță goanță grăunță greuință grijință hanta hilință hinta hoantă hrintă impudență imunodeficiență incoincidență incrementa indigitamenta ineranță infructescență insenescență integrantă invarianță irelevanță irezistență izbăvință închipuință încinta îndoință însemnânță întrarginta învoința juisență lactescență lentă levantă limitantă logodință madaranță magenta magnetorezistență magnilocvență malafranță marcescență marecuvânta megaștiință menință mentenanță microconferință mișculanță moderanță monantă monstranță multivalență muzicanță nădăjduință nădălduință nălucință năslință neadeverință necădință necoincidență necompetență neconcordanță neconsecință neconstanță necuvinință nedependență neferință negrijință nemoderanță nepriință nerelevanță nerezistență nesosință nestidință nesuferință nonbeligeranță smerință obliganță observanță
obsolescență oceință ogodință onorificență oponență osârduință oscitanță ostenință ostenta paienta panță parturientă patentă pațiență păcătuință părăsință pecetluință pendență penicilinorezistență penta perseveranță piantă picioranță plântă pleanță plenilocvență pliantă plinință polenta polentă polzuință pomenință pomeranță postadolescență postexistență potanță preacânta preacuviință preconferință precunoștință preființa preființă prefrământa preînștiința prelintă președință prezidență priimință prință procoanță procopsință procovanță procrință procunoștință provianta provianța pseudodemență punta puntă puterință putrescență radioluminescență radiovacanță răcoanță răință rea-voință rea-credință recență recerință reconvalescență redevența referență refinanța reflorescență regenerescență regenta regentă reinventa repetență sfrământa reticența rezultantă roanță rușință sfârșință saloantă sămăluință sămânța scleanță scutință selfinductanță semidiferență sfătuință sființă sibilanță sirventă smintă socioștiință sonoluminescență sonoluminiscență spunta stidință strădănuință străplanta streanță strență subconștiență subconștiință subintendență submergență semenință sembianță sulfamidorezistență superfluență suplanta supleanță supragaranta survivanță susceptanță susmantă șanta șerpânță șunta tangenta tangentă tămăduință televacanță termistanță termoluminescență termoluminiscență tintă transconductanță transcurență transfluență trembolență triboluminescență turnantă upovăință uteranță varistență vârligoanță vibranță virescență suivantă superintendență suplinință surabondanță șchioanță șpantă știința tanaboanță tălăpanță ugolință vântă vrăcinință desmânta ambienta ambitendință antidominantă anță autoconsistență autoprezenta contradominantă contraperformanță dezobediență ectoplacentă ență farmacodependență ferorezonanță florescență fomenta fotorezistență gerență impermanență imunofluorescență infrutescență inobediență insulinorezistență iridescență izantă lomentă presenescență radiofotoluminescență recaulescență roentgenoluminescență röntgenoluminescență semicadență semiinconștiență septuagintă streptomicinorezistență subsecvență tabescență tetravalență ultramicrobalanță vedanta vicarianță videoconferință frămînta veleanță spență aținta esperiență sgrăbunță ocrotință sdreanță pintă sintă constantă constituantă atlanta biboanță bodroanță fidanță Ajanta Amalasunta Antanta lăboanță brenta parasecvență courantă quintă chemiluminiscență quinta
catodoluminiscență pseudocredință fanta fantaștiință Ossidenta prounta teleportanță voyantă adinta agență alcalescență amelința amerința menința aposcorachință brăbință avînta constanța calamintă bună-credință panta bizuință condescendenta cătrință cătrînță crătință cratință neuroștiință cătrânță asonanta chintezență chință franța cvitanță cfitanță fitanță cioantă gioantă circumferență ciunta santa cînta cîrloanță cârloanță cleanță atalanta carmenta complezanță concomitanță condolență bunăcuviință consciență cuntenință contrabalanța cotroboanță finta corpulență padjelanta crîntă crântă ianta delicuescență delichescență cuvinta cuvînta elocuență egzistență Minta Lechința desplânta acuatinta foanță frecuenta frecuență funtă galență gotovință glăvînță glăvânță adjuvanță alcătuință chimiluminiscență conformanță crioluminiscență efulgență electroluminiscență fotoluminiscență inobservanță iredescență însemnanță lez-conștiință neexistență neiscusință reînsămânța Sfânta știrba-baba-cloanța dominantă triboluminiscență hălăduință Manta droanță inconsciență inconsecuență inegzistență ingerență intercadență intercurență Florența iridentă dreanță îmormînta îmormânta împlînta încînta însemînța încunoștiința înfierbînta înmormînta mormînta Ghelința însemânța însămînța înspăimînta înveșmînta învoință lipsință jintă molotanță mărunta Levința mîntuință omilință palanță negligență plînta plânta plîntă nesăbăduință precuvinta precuvînta preveniență procrintă baboanță coclintă îmbărbânța mamantă nintă tarboanță târboanță regulamenta remonstranță resonanță rochință Independența taraboanță toroboanță tendență ticăință santă trîntă opovăință upuvăință vintă Magnificența vîntă vrăciuință Eminența Excelența zdranță stranță zvînta chimioluminiscență bărbință boanță bunavoință bunacuviință desmormânta secuență semență semință sentență condescență siință contenență smântă spământa înspământa speminta spăminta spintă subsistență svânta prea-sfânta prevenință prezinta Alicanta Aminta Atalanta Braganța Buna-speranță Canta Constanța reavoință Finta Franța supraabundanță superabundanță Magenta Maiența semânță sfântă Provența Rossinanta Regența Valența Zenta bună-cuviință esperiință
Lista de cuvinte: a ă b c d e f g h i î j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z