Alege sensul dorit: se -articol / numeral / adjectiv pronominal / pronume se -temporar

se definitie

credit rapid online ifn

se pron. refl. – Arată că persoana care îndeplinește o acțiune este și aceea care o suferă. – Var. Munt. să. Mr. se. Lat. se (REW 7761), conservat în toate limbile romanice. Ca și în sp. are și valoare de pron. nehotărît: se spune = fr. on dit; șade cum se șade = „șade ca toată lumea”. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumese

se pr. 1. reflexiv: se laudă; 2. impersonal: se zice. [Lat. SE]. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumese

credit rapid online ifn

î́șĭ, V. și (pron.) articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeîșĭ

síne pr. ac. acc., neacc. se, se- (se-aduce), -se (ducându-se), s- (s-a dus), -s- (dusu-s-a) articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesine

síne pron. – El însuși. Lat. se, modelat ca mine, tine, pentru a evita prezența unui cuvînt monosilabic în poziție tonică, cf. lat. sese, sp. consigo. Se folosește ca mine (pron. pers. de persoana a-III-a, la cazurile prepoziționale; înv., acuzativ fără prep.); dar a ajunsînsemne „cuget lăuntric”, sens cu care se folosește ca s.: în sinea luiîn sine „înlăuntrul său”, în sinea mea „pentru mine” etc.; și, de asemeni, cu posesivul enclitic în sine-mi, în sine-ți, în sineși. În sec. XIX s-a folosit pentru a traduce pref. auto-; sineiubire (egoism); sinestătător (autonom) etc. Dintre aceste formații s-au păstrat în limbă numai sinucidere și sinucigaș. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesine

síne ac. accentuat al luĭ el (din maĭ vechiu sene, din se, să, ca *me, mă, mine. V. mine). Vechĭ. Azĭ rar. Pe el, pe ĭa, pe eĭ, pe ele: Rîde dracu, de porumbe negre, și pe sine nu se vede (Prov.). Dușmaniĭ s’aŭ lovit pe sine. In sine, în el, în ĭa, în eĭ, în ele: îșĭ zise, ișĭ ziseră în sine (cugetă, cugetară). În parte, considerat independent: ideĭa în sine. La sine, către el: trase la sine mîncarea. De sine stătător, independent. A-șĭ veni în sine, a-șĭ veni în fire (el, eĭ). De la sine, din îndemnu luĭ saŭ al lor, fără sila nimănuĭ: bou, boiĭ intră în staul de la sine. A-șĭ ĭeși din sine, a fi fără sine, a-șĭ ĭeși din fire, a fi afară din fire (de furie, de frică). A-șĭ veni în sine, a-șĭ veni în fire, în simțirĭ. — În sinea luĭ, în sinele luĭ și chear în sinea mea, in sinele meŭ, locuțiunĭ pline de răŭ gust ale cărturarilor vechĭ și noĭ îld., în gîndu luĭ, în gîndu meŭ saŭ în sine, în mine: el ișĭ zise în sine, eu îmĭ ziseĭ în mine. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesine

sine pr. servind de complinire: 1. el însuș: se gândi in sine; 2. ființă, fire: a-și veni în sine. [Lat. SE (cu acelaș sufix intensiv ca la mine, tine)]. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesine

SINE pron. refl. (Forma accentuată de acuz. pers. 3 pentru toate genurile și numerele; uneori întărit prin „însuși”) 1. (Precedat de prep. „pe” sau, înv., „pre”, având funcție de complement direct al unui verb reflexiv) Numai pe sine nu se vede. 2. (Precedat de prepoziții, are funcție de atribut, de complement indirect sau de complement circumstanțial) Păstrează totul pentru sine însăși. ◊ Expr. De la sine = fără ajutorul sau intervenția cuiva, prin propriile forțe; din proprie inițiativă. (Substantivat) În sinea mea (sau a ta etc.) = în propria conștiință, în gând. – Lat. se (după mine, tine). articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesine

SÍEȘI pron. refl. (Forma accentuată de dat., pers. 3, pentru toate genurile) Lui însuși, ei însăși. [Pr.: sí-eși] – Sie + [î]și. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesieși

síne díe (lat.) (di-e) loc. adj., loc. adv. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesinedie

SÍNE DÍE loc. adv. fără o dată precisă. (< lat. sine die) articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesinedie

SÍNE DÍE loc. adj., loc. adv. Fără a fixa o dată precisă. – Loc. lat. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesinedie

SÍNE QUA NON loc. adj. (condiție) fără de care nu se poate; indispensabil, necesar. (< lat. /conditio/ sine qua non) articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesinequanon

sine-qua-non adv. fără care nimic nu se poate face, indispensabil: condițiune sine-qua-non. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumesinequanon

de síne stătătór loc. adj. m., pl. de síne stătătóri; f. sg. și pl. de síne stătătoáre articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumedesinestătător

se, se-, -se v. síne temporarse

1) se pron. V. să 1. temporarse

2) se conj. V. să 2. temporarse

SE pron. refl. 1. (Arată că persoana care face lucrarea este și aceea care o suferă) Se ascunde sub pod. 2. (Intră în alcătuirea verbelor reflexive eventive) Se îmbolnăvi de ochi. 3. (Intră în alcătuirea verbelor reflexive reciproce) Se ghiontesc. ♦ (Intră în alcătuirea verbelor reflexive dinamice) S-a luptat cu zmeul. 5. (Intră în alcătuirea verbelor reflexive pasive și impersonale) Să se dea dispoziții.Lat. se. temporarse

s-a pr. + vb. aux. (s-a dus) temporars-a

!complăceá (a se ~) vb. refl., ind. prez. 3 sg. se compláce; part. complăcút temporarcomplăcea

*autoacuzá (a se ~) (a-u-) vb. refl., ind. prez. 3 se autoacúză temporarautoacuza

*autoeducá (a se ~) (a-u-) vb. refl., ind. prez. 3 se autoedúcă temporarautoeduca

!autoreglá (a se ~) (a-u-, -re-gla) vb. refl., ind. prez. 3 se autoregleáză temporarautoregla

!autoserví (a se ~) (a-u-) vb. refl., ind. prez. 3 sg. se autoservéște, imperf. 3 sg. se autoserveá; conj. prez. 3 să se autoserveáscă temporarautoservi

*autodepășí (a se ~) (a-u-) vb. refl., ind. prez. 3 sg. se autodepășéște temporarautodepăși

!automutilá (a se ~) (a-u-) vb. refl., ind. prez. 3 se automutileáză temporarautomutila

*autodenunțá (a se ~) (a-u-) vb. refl., ind. prez. 3 se autodenúnță temporarautodenunța

!autofinanțá (a se ~) (a-u-) vb. refl., ind. prez. 3 se autofinanțeáză temporarautofinanța

!autopastișá (a se ~) (a-u-) vb. refl., ind. prez. 3 se autopastișeáză, 1 pl. ne autopastișắm; conj. prez. 3 să se autopastișéze; ger. autopastișấndu-se temporarautopastișa

*autoproclamá (a se ~) (a-u-to-pro-cla-) vb. refl., ind. prez. 3 se autoproclámă temporarautoproclama

!autosugestioná (a se ~) (a-u-, -ti-o-) vb. refl., ind. prez. 3 se autosugestioneáză temporarautosugestiona

Sinonime,declinări si rime ale cuvantuluise

Lista de cuvinte: a ă b c d e f g h i î j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z