punere definitie

credit rapid online ifn

púnere f. Acțiunea de a saŭ de a se pune: punere în lucrare, în scenă, în libertate, în vînzare, supt [!] acuzațiune. substantiv femininpunere

púnere s. f., g.-d. art. púnerii; pl. púneri substantiv femininpunere

credit rapid online ifn

punere f. acțiunea de a (se) pune și rezultatul ei; punere sub acuzare, deciziune prin care un preventiv e pus în acuzare. substantiv femininpunere

PÚNERE s. f. Acțiunea de a (se) pune și rezultatul ei. – V. pune. substantiv femininpunere

2) púĭ, pus, V. pun. verb tranzitivpuĭ

pun, pus, a púne v. tr. (lat. pono, pónere; it. porre, pv. ponre, fr. pondre, sp. poner, pg. pór). – Pun și puĭ, tu puĭ, să pun și să puĭ, tu să puĭ, să pună și să puĭe; punînd și puind; punător și puitor. V. apun. Cp. cu țin și vin). Așez, vîr, atîrn și las acolo: a pune o carte pe masă, o cheĭe´n broască, o sabie´n teacă, o haĭnă´n cuĭ, niște lemne´n foc. Stabișesc, așez, daŭ loc: a pune copiiĭ la masă și (fig.) pe cineva în funcțiune. Acomodez, ajustez, fixez, lipesc, cos: a pune coadă toporuluĭ, baĭoneta la pușcă, timbru petițiuniĭ, geamurĭ ferestrelor, guler cămășiĭ. Pun pe mine, mă îmbrac cu, mă încalț cu, mă încing cu: îmĭ pun pălăria, cravata, haĭna, ghetele, sabia, lădunca. Arunc, torn, vărs, amestec: a pune sare în bucate, rom în ceaĭ. Semăn, îngrop în pămînt: a pune grîŭ, popușoĭ [!]. Depun, plasez: a pune banĭ în ipotecă, cu dobîndă. Supun la: a pune la probă, la încercare. Fig. Fixez, hotărăsc: a pune termin uneĭ polițe, unuĭ proces. Socotesc, consider: a pune o farfurie (spartă, adică paguba cauzată pin [!] spargere) în leafa servitoareĭ, a pune (la socoteală) perderile [!] accidentale, unde maĭ puĭ că toate se pot perde [!] ? Depun, întrebuințez, aplic: îmĭ pun toate silințele pentru reușită. Adresez, prezent [!]: a pune o întrebare cuĭva. Compar, pun alăturea: nu pun eŭ asta cu aceĭa. Împing, sfătuĭesc, poruncesc, spun, impun: împăratu a pus să se facă un pod, cine te-a pus să pleci noaptea pe drum? A pune pe apă o corabie, a o face să plutească. A pune cu botu pe labe, a pune la locu luĭ, a învăța minte. A pune buza, a fi gata să plîngă, vorbind de copiiĭ micĭ. Îmĭ pun capu (saŭ sufletu) pentru ceva saŭ cineva, jur, garantez pentru. A pune la cale, a aranja, a organiza: a pune la cale un ospăț, un complot. A pune capu´n pămînt, plec capu rușinat orĭ descurajat. Îmĭ pun în cap ceva, mă hotărăsc să fac ceva. Îmĭ pun capu sănătos supt [!] evanghelie, mă încurc într´o afacere care îmĭ va cauza marĭ neplăcerĭ, cînd astăzĭ îs foarte mulțămit [!]. Îmĭ pun cenușă în cap,arăt foarte umilit, îmĭ recunosc vina. A pune în circulațiune, a face să circule. A pune în cofă, a înfunda pin [!] știință. A pune cruce unuĭ lucru, a renunța la el, a considera ca perdut [!]. A pune față în față, a confrunta. A pune în funcțiune, 1. a da cuĭva o funcțiune, 2. a face să se miște, a pune în mișcare (o mașină). A pune la îndoĭală un fapt, o vorbă, a te îndoi de. Îmĭ pun lacăt la gură (saŭ guriĭ), îmĭ impun tăcere. A pune în leafă, a socoti în leafă o pagubă cauzată. A pune în loc, a suplini lipsa, a substitui, a înlocui: pun un păzitor în locu altuĭa. A pune la loc, 1. a completa lipsa: a pune o santinelă la loc, 2. a așeza la locu hotărît, la locu obișnuit, în ordine: a pune lucrurile la loc cum eraŭ, 3. a regula, a învăța cu regula, a învăța minte, a pune cu botu pe labe: l-a pus la locu luĭ din doŭă vorbe. A pune în lucru, în lucrare, a începe a lucra, a pune să se înceapă o lucrare. A pune la lucru pe cineva, a pune la treabă, a pune să lucreze. A pune de mămăligă, a pune oala la foc ca să facĭ mămăligă, fig. a poposi cu o lucrare. A pune masa, a așterne fața de masă și a pune farfuriile (tacîmurile) ca să se aducă bucatele. A pune mîna, 1. a pune mîna ca să pipăĭ, să constațĭ, 2. a ajuta, a susține, a sprijini, a pune umăru: a pune mîna la nevoĭe. A pune mîna pe ceva, a apuca un chilipir, a da de un lucru bun, a ocupa saŭ a lua cu tine: a pune mîna pe veniturĭ, pe o provincie, pe banĭ. A pune mîna pe cineva, a-l aresta. A pune mîna pe condeĭ, a începe să scriĭ în literatură, în știință, în politică. A pune mîna unde nu-țĭ ferbe [!] oala, a te amesteca unde n´aĭ drept. A pune în mișcare, a face să se pornească, să se miște (o mașină, o armată). A pune mîna pe sabie, a începe campania. A pune mînă de la mînă, a contribui, a cotiza. A pune nume, a da nume, a numi. A pune ochiĭ pe ceva, pe cineva, a ochi, a avea în vedere p. un scop: Rușiĭ pusese [!] ochiĭ pe Constantinopol, colonelu și-a pus ochiĭ pe escadronu al doilea. A pune de-o (saŭ la o) parte, a rezerva, a economisi, a strînge. Îmĭ pun pofta´n cuĭ, mă șterg pe bot, rămîn cu gustu neîmplinit. Îmĭ pun sufletu, îmĭ pun capu, garantez. A pune în stare, a da posibilitate de: a pune țara în stare de apărare. A pune temeĭ, a pune bază, a considera drept serios, a avea încredere în. A pune cuĭva ulcica, a-ĭ face farmece cu ulcica, după credința poporuluĭ (V. fac). A pune umăru, a pune mîna, a ajuta la nevoĭe. A pune urechea la, a trage cu urechea ca să surprinzĭ, să auzĭ ce se petrece. A pune în vedere cuĭva, a-ĭ atrage atențiunea, a-ĭ spune. A pune o vorbă (bună) pentru cineva, a stărui p. el. V. refl. Mă așez, ĭaŭ loc șezînd: mă pun la masă, mă pun pe scaun. Încep de-a binele [!], mă apuc serios: mă pun la vorbă, la taĭfas, pe chef, pe băut și pe mîncat, pe plîns, pe studiŭ, pe latină. Mă supun: mă pun la dietă. Mă pun cu cineva, 1. mă compar cu el, mă ĭaŭ la întrecere: broasca s´a pus cu bou, 2. îmĭ pun mintea cu, mă amestec în vorbă cu: nu te pune cu nebunu, cu mojicu. Mă pun pentru cineva, garantez. Mă pun bine cu cineva saŭ pe lîngă cineva, mă lingușesc pe lîngă el ca să-mĭ fie favorabil la nevoĭe. verb tranzitivpun

púne (pún, pús), vb.1. A așeza, a amplasa. – 2. A dispune, a pregăti. – 3. A (se) situa, a (se) plasa. – 4. A numi, a instala, a preda. 5. A introduce, a fixa. – 6. A impune, a stabili. – 7. A comanda, a sili, a îndemna. – 8. A recurge la... – 9. A obliga, a forța. – 10. A expune, a risca. – 11. A (se) folosi, a (se) întrebuința. – 12. A îmbrăca, a purta. – 13. A presupune, a admite. – 14. A socoti, a calcula. – 15. (Refl.) A se așeza. – 16. (Refl.) A ieși afară, a avea scaun. – 17. (Refl.) A se băga, a intra în, a se întinde. – 18. (Refl.) A ase opune, a rezista. – 19. (Refl.) A se certa, a se bate. – 20. (Refl.) A intra în serviciu. – 21. (Refl.) A începe, a se așterne, a se produce o intemperie. – Mr., megl. pun, puș, istr. pur, pus. Lat. pōnĕre (Pușcariu 1401; Candrea-Dens., 1461; REW 6647), cf. it. porre (logud. ponnere), prov. ponre, fr. pondre „a depune ouă”, sp. poner, port. pôr. Persoana a doua a prezentului, puiponis, a influențat-o pe prima, eu pun, care se pronunță adesea eu pui; la fel să pun, să pui; gerunziul punînd și puind, cu suf. de agent punător și puitor. La fel se pot conjuga și derivatele lui (apune, depune, supune, răpune, despune, spune, prepune) ca și veni și ține. S-au adaptat la conjug. lui toate der. împrumutate din fr. poser; compune, vb.; impune; dispune; presupune; repune; contrapune etc. Der. puitor, s. m. (persoană care pune ceva; lucrător care alimentează presa de imprimat); puitoare, s. f. (lucrătoare care alimentează presa de imprimat); puitură, s. f. (semănat; cusătură de ie); pus, s. n. (acțiunea de a pune); pusătură, s. f. (înv., așezare, poziție; boală rezultată din vrăji; farmece); pusoare, s. f. (situație; poziție; viță-de-vie sădită recent; Trans., așteptare, pîndă, post de vînătoare). Cf. apune, depune, prepune, răpune, supune. Der. neol. compune, v. mai sus; contrapune, vb.; expune, vb.; interpune, vb.; justapune, vb.; opune, vb.; propune, vb.; suprapune, vb. verb tranzitivpune

PÚNE, pun, vb. III. 1. Tranz. A așeza, a instala, a plasa într-un loc.Expr. A pune foc = a) a incendia; b) fig. a înrăutăți situația. A pune (ceva) la foc = a expune (ceva) acțiunii focului (pentru a fierbe, a găti etc.). A pune (cuiva ceva) la picioare (sau la picioarele cuiva) = a oferi (cuiva ceva util, valoros). A pune (cuiva ceva) înainte = a da (cuiva ceva) de mâncare. A pune (ceva) la cântar (sau în cumpănă, în balanță) = a cumpăni, a chibzui (importanța, valoarea etc.) pentru a putea lua o hotărâre întemeiată. A pune gura (pe ceva) = a gusta sau a mânca (ceva). A pune ochii (pe cineva sau ceva) = a se opri cu interes (asupra cuiva sau a ceva), a remarca, a dori să obțină; a supraveghea. A pune piciorul (undeva) = a sosi (undeva). A pune ochii (sau privirea, nasul, capul) în pământ = a avea o atitudine modestă, plecând privirea; a se rușina, a se sfii. (Fam.) A pune osul = a munci din greu. A pune umărul = a-și aduce contribuția la o acțiune; a contribui. A(-și) pune (ceva) în (sau de) gând (sau în cap, în minte) = a avea intenția de a..., a plănui, a decide. A pune o vorbă (bună) sau un cuvânt (bun) (pentru cineva) = a interveni în favoarea cuiva. A pune coarne = a) a face o relatare cu adaosuri exgerate, neverosimile, inventate; b) a-și înșela soțul. A pune (o chestiune, un subiect etc.) pe tapet = a aduce (o chestiune etc.) în discuție. Unde (mai) pui că... - fără a mai socoti că...; presupunând, considerând că... A pune paie pe (sau peste) foc = a contribui la înrăutățirea unei situații grave, dificile. A pune (pe cineva) jos = a trânti (pe cineva) la pământ. A pune (pe cineva) sub sabie sau a pune (cuiva) capul sub picior - a ucide. A pune (pe cineva) la zid = a) a împușca; b) a condamna, a demasca, a dezaproba. (Fam.) A pune bine (pe cineva) = a face cuiva rău, uneltind împotriva lui. A(-și) pune capul (sau gâtul), (la mijloc) pentru cineva (sau ceva) = a-și primejdui viața; a fi sigur, a garanta pentru cineva sau de ceva. A pune (ceva) pe hârtie = a însemna, a nota. A pune (o melodie) pe note = a transpune o melodie pe note muzicale. (Refl.) A se pune bine cu (sau pe lângă) cineva = a intra în voie cuiva, a se face plăcut cuiva (prin adulare, lingușeli spre a obține avantaje. ♦ Tranz. A întinde, a expune. ♦ Expr. A pune (cuiva ceva) în vedere = a atrage (cuiva) atenția, a aduce la cunoștință. ♦ Refl. A se depune, a se așterne; fig. a începe, a se ivi. S-a pus zăpada. S-a pus o iarnă grea. 2. Tranz. A aduce pe cineva într-o situație nouă neașteptată, a face pe cineva să ajungă într-o anumită stare. L-a pus în inferioritate. ♦ A așeza, a numi pe cineva într-un rang, într-o demnitate, într-o slujbă; a determina, a fixa locul, ierarhia cuiva între mai mulți. ◊ Expr. A pune (pe cineva) în pâine = a angaja (pe cineva) într-o slujbă spre a-și câștiga existența. A pune (pe cineva) în disponibiliate (sau, fam., pe liber) = a concedia, a elibera (pe cineva) dintr-o slujbă. 3. Tranz. și refl. A (se) așeza într-un anumit fel, într-o anumită poziție. ◊ Expr. (Tranz.) A pune (fire, fibre) în două (sau în trei, în patru etc.) = a forma un mănunchi din două (sau trei etc.) fire. ◊ Tranz. A atârna, a agăța. 4. Tranz. A face să stea într-un anumit loc, a așeza la locul dinainte stabilit sau cel mai potrivit, a depune la locul lui, a plasa; p. ext. a așeza într-un anumit loc față de alte obiecte de același fel, a aranja, a situa. ◊ Expr. A pune caii = a înhăma. A pune în scenă = a regiza, a monta o piesă de teatru. ♦ A planta, a sădi, a semăna. 5. Tranz. și refl. A(-și) așeza pe corp obiectele de îmbrăcăminte necesare; a (se) îmbrăca sau a (se) încălța. 6. Tranz. A depune valori bănești (în păstrare, spre fructificare etc.); a investi valori bănești. ◊ Expr. A pune deoparte = a) a economisi; a strânge; b) a rezerva pentiu cineva. A pune preț = a oferi un preț mare; p. ext. a considera valoros, merituos. 7. Tranz. A fixa, a stabili; orândui, a institui, A pune impozite. A pune un diagnostic. 8. Refl. (Pop.) A se împotrivi, a sta împotrivă. Te pui pentru un fleac!Expr. A se pune în calea cuiva = a împiedica pe cineva să acționeze. 9. Refl. recipr. A se lua la întrecere, a se măsura sau a se compara cu cineva. ◊ Expr. (Tranz.). A pune (de) față sau față în față = a compara; a confrunta. 10. Refl. A tăbărî asupra cuiva, a se repezi la cineva. 11. Tranz. A face, a determina pe cineva să execute un lucru; a îndemna; a sili, a obliga. ◊ A îmboldi; a asmuți. 12. Refl. (Adesea cu determinări introduse prin prep. „pe”) A începe o acțiune, a se apuca (cu stăruință) de ceva. ◊ Expr. A se pune cu gura pe cineva = a cicăli pe cineva sau a insista pe lângă cineva. (Reg.) A se pune (cu rugăminți, cu vorbe dulci etc.) pe lângă cineva = a ruga insistent pe cineva. A se pune pe gânduri = a deveni gânditor, îngrijorat. E pus pe... = e gata să... (Tranz.) A-și pune puterea sau (toate) puterile = a-și da toată silința, a se strădui. 13. Tranz. (în loc. și expr.) A pune (pe cineva sau ceva) la probă (sau la încercare) = a încerca pe cineva sau ceva (spre a-i cunoaște valoarea, însușirile). A pune (pe cineva) la cazne = a căzni, a chinui. A pune o întrebare (sau întrebări) = a întreba, a chestiona. A pune stavilă = a stăvili. A pune în primejdie = a primejdui. A-și pune nădejdea (sau speranța, credința) în cineva sau ceva = a nădăjdui, a se încrede în ajutorul cuiva sau a ceva. A pune temei = a se bizui, a se întemeia. A pune vina (pe cineva sau ceva) = a învinui (pe nedrept). A pune în (sau pe) seama (sau la activul) cuiva (sau a ceva) = a atribui (pe nedrept). A pune grabă = a se grăbi. A pune nume (sau poreclă) = a numi, a porecli. A pune în valoare = a valorifica. A pune în evidență = a evidenția, a sublinia, a releva. A pune la îndoială - a se îndoi. A pune la socoteală = a socoti, a îngloba. A pune în loc = a înlocui. A pune iscălitura = a iscăli. A pune rămășag (saupariu) = a paria. A pune aprobarea = a aproba. [Prez. ind. și: (reg.) pui] – Lat. ponere. verb tranzitivpune

púne (a ~) vb., ind. prez. 1 sg. și 3 pl. pun, 2 sg. pui, 1 pl. púnem, perf. s. 1 sg. puséi, 1 pl. púserăm; conj. prez. 3 să púnă; ger. punấnd; part. pus verb tranzitivpune

pune v. (activ) 1. a așeza într’un loc anumit: a pune o carte pe masă; 2. a îmbrăca: a-și pune pălăria; 3. a pregăti: a pune masa; 4. a aplica, a întrebuința: a-și pune toate puterile; 5. a propune: a pune o întrebare: 6. a semăna: a pune grâu, porumb; 7. a plasa; a pune bani la dobândă; 8. a garanta: a-și pune capul. ║ (reciproc) 1. a se așeza: pune-te acolo; 2. a începe: a se pune la vorbă; 3. a se certa: s’a pus cu dânsul. [Lat. PONERE]. verb tranzitivpune

a pune (pe cineva) cu botul pe labe expr. a anihila (pe cineva); a pune la punct (pe cineva). verb tranzitivapune

a pune (pe cineva) în aceeași oală (cu altcineva) expr. a avea o părere la fel de proastă despre două persoane. verb tranzitivapune

a pune (ceva) la bătaie expr. 1. a oferi ceva spre a fi cheltuit sau consumat. 2. a risca (ceva). verb tranzitivapune

a pune (pe cineva) la punct expr. a arăta (cuiva) ce se cuvine și ce nu, a da (cuiva) o lecție de bunăcuviință. verb tranzitivapune

a pune (cuiva) lacătul expr. (intl.) 1. a mitui (pe cineva). 2. a prinde (pe cineva) în capcană / în cursă. 3. a bate (pe cineva) până la leșin. verb tranzitivapune

a pune (ceva) la naftalină expr. 1. a nu se mai interesa (de ceva); a da uitării (ceva). 2. a pune (ceva) la păstrare, a păstra (ceva) ca rezervă. verb tranzitivapune

a pune (pe cineva) la popreală expr. (pop.) a aresta, a ține la arest; a băga la închisoare. verb tranzitivapune

a pune (pe cineva) pe ghimpi expr. a face pe cineva să freamăte de nerăbdare. verb tranzitivapune

a pune (pe cineva) pe liber / pe verde expr. a concedia (pe cineva). verb tranzitivapune

a pune (cuiva) platcă expr. a face (pe cineva) să piardă la jocul de cărți. verb tranzitivapune

a pune (cuiva) o plombă expr. (intl.) a trage (în cineva) cu o armă de foc. verb tranzitivapune

a pune (cuiva) strâmbe expr. a șicana, a face șicane cuiva. verb tranzitivapune

a pune (cuiva) sula în coaste expr. a exercita presiuni (asupra cuiva), a sili (pe cineva), a constrânge (pe cineva). verb tranzitivapune

a-i pune (cuiva) belciug expr. 1. a lovi (pe cineva) peste gură. 2. (glum.d. femei) a se mărita (cu cineva), a lua de bărbat (pe cineva). verb tranzitivaipune

a-i pune (cuiva) inelul pe deget expr. (d. homosexualii pasivi) a-și oferi serviciile unui partener de sex activ. verb tranzitivaipune

a-i pune (cuiva) mintea pe bigudiuri expr. 1. a deruta, a zăpăci, a încurca. 2. a minți, a păcăli. 3. a cicăli, a sâcâi. verb tranzitivaipune

a-i pune (cuiva) perdea / perdele la ochi expr. a împiedica (pe cineva) să vadă lucrurile așa cum sunt. verb tranzitivaipune

a-i pune (cuiva) pumnul în gură expr. a împiedica (pe cineva) să vorbească sau să acționeze. verb tranzitivaipune

a i-o pune (unei femei) expr. (obs.d. bărbați) a avea contact sexual. verb tranzitivaiopune

a i-o pune (cuiva) între mustăți expr. (er.d. bărbați) a avea contact sexual cu o femeie. verb tranzitivaiopune

a pune dop expr. (er.d. bărbați) a avea un contact sexual cu o femeie. verb tranzitivapunedop

a i se pune (cuiva) pata expr. 1. a avea o idee fixă; a urmări cu încăpățînare un scop. 2. a se enerva; a face o criză de furie / de nervi. verb tranzitivaisepune

a pune bine expr. ( intl.) a da pe mâna poliției. verb tranzitivapunebine

a pune mâna expr. (intl.) a fura. verb tranzitivapunemâna

a pune șaua (pe cineva) expr. 1. a exploata (pe cineva). 2. a constrânge (pe cineva) să facă ceva. verb tranzitivapuneșaua

PUI DE BALTĂ s.m. În gastronomie, denumire înscrisă pe lista de bucate pentru broască (Rana esculenta), respectiv pentru preparatele din pulpe de broască. verb tranzitivpuidebaltă

a pune bărbi expr. a minți, a exagera. verb tranzitivapunebărbi

a pune botul expr. 1. (adol.) a se păcăli, a se fraieri. 2. (obs.) a practica sex oral. 3. (d. conducătorii auto) a tăia calea unei mașini care se deplasează în aceeași direcție; a efectua o depășire într-un ambuteiaj. 4. a fi de acord; a crede (o afirmație). 5. a se bosumfla. verb tranzitivapunebotul

a pune coadă (cuiva) expr. a urmări (pe cineva), a se ține scai (de cineva). verb tranzitivapunecoadă

a pune ochii (pe cineva) expr. 1. a dori să stabilească o relație cu cineva (erotică, profesională, de prietenie etc.). 2. a intenționa să seducă pe cineva. verb tranzitivapuneochii

a pune o pilă expr. 1. a interveni (în mod abuziv) în favoarea cuiva sau pentru sine. 2. a solicita protecție (ilegală) pentru cineva sau pentru sine. verb tranzitivapuneopilă

a se pune rău (cu cineva) expr. a ajunge în relații tensionate cu cineva; a se învrăjbi. verb tranzitivasepunerău

a pune gabja / gheara / laba (pe cineva / ceva) expr. a prinde, a captura (pe cineva / ceva). verb tranzitivapunegabja

a pune coarne (cuiva) expr. a-și înșela partenerul (în căsnicie). verb tranzitivapunecoarne

a pune în cofă expr. a întrece pe cineva (prin pricepere, prin viclenie). verb tranzitivapuneîncofă

a pune la cale expr. 1. a urzi, a complota. 2. a plănui, a proiecta. 3. a organiza; a pregăti. verb tranzitivapunelacale

a pune pe fugă expr. 1. a alunga, a izgoni. 2. a obliga să se retragă / să se replieze în dezordine. verb tranzitivapunepefugă

a pune perucă expr. a minți sub imperiul fricii. verb tranzitivapuneperucă

a pune zăbală expr. (intl.) a nu denunța (pe cineva); a nu recunoaște (pe cineva). verb tranzitivapunezăbală

a se pune capră expr. 1. (er.d. femei) a lua poziția în care penetrarea vaginului se face din spate. 2. (vulg., peior.) a fi homosexual pasiv. verb tranzitivasepunecapră

a pune calupul (cuiva) expr. a minți (pe cineva). verb tranzitivapunecalupul

a pune cazmaua (pe cineva) expr. a-și însuși prin furt (ceva), a fura (ceva). verb tranzitivapunecazmaua

a pune faianță expr. (adol.) a se masturba. verb tranzitivapunefaianță

a pune în ghips (pe cineva) expr. 1. a bate rău de tot (pe cineva). 2. (d. fotbaliști) a ataca un adversar cu brutalitate, provocându-i leziuni grave. verb tranzitivapuneînghips

a pune în probă expr. (pol., înv.) a lua la bătaie (un delincvent în incinta secției de poliție). verb tranzitivapuneînprobă

a pune la index expr. a socoti / a trata (pe cineva / ceva) ca nedemn, nevrednic sau primejdios; a interzice (ceva). verb tranzitivapunelaindex

a pune ciuperca expr. a se bosumfla. verb tranzitivapuneciuperca

a pune la secret (pe cineva) expr. (intl., înv.) a întemnița (pe cineva), a închide (pe cineva). verb tranzitivapunelasecret

a-și pune mintea (cu cineva) expr. a lua în serios pe cineva (care nu merită). verb tranzitivașipunemintea

a pune pe butuci expr. a aduce (o mașină, o întreprindere etc.) în stare de nefuncționare; a strica; a falimenta. verb tranzitivapunepebutuci

a i-o pune în ghioc (unei femei) expr. (pop.) a avea contact sexual cu o femeie. verb tranzitivaiopuneînghioc

a-i pune Dumnezeu (cuiva) mâna în cap expr. a fi norocos, a da de noroc. verb tranzitivaipunedumnezeu

a pune la sarsana expr. (intl.) a economisi bani. verb tranzitivapunelasarsana

a pune la canoane expr. (pol., înv.) a tortura un suspect în timpul interogatoriului. verb tranzitivapunelacanoane

a pune paie pe foc expr. 1. a instiga. 2. a contribui la deteriorarea relației dintre două persoane, grupuri etc., prin exagerarea unor elemente negative, a unor acțiuni nefaste etc. verb tranzitivapunepaiepefoc

a pune la pastramă expr. a ucide; a distruge. verb tranzitivapunelapastramă

a pune punctul pe i expr. a preciza ce este esențial într-o chestiune. verb tranzitivapunepunctulpei

a pune pe picioare expr. (d. o afacere) 1. a începe, a iniția. 2. (d. o unitate economică) a redresa. 3. (d. un bolnav) a vindeca, a lecui. verb tranzitivapunepepicioare

a i se pune piticul expr. (adol.) 1. a se supăra, a se enerva. 2. a înnebuni. verb tranzitivaisepunepiticul

a pune toroipanul (pe cineva) expr. 1. (pop.) a bate rău de tot. 2. (d. bărbați) a avea contact sexual (cu o femeie). verb tranzitivapunetoroipanul

a pune țara la cale expr. 1. a face un plan, a pregăti / a organiza ceva prin consultări comune. 2. a discuta, a sta la taifas / la taclale. verb tranzitivapunețaralacale

a pune bețe în roate (cuiva) expr. a(-i) face (cuiva) greutăți; a sabota planurile cuiva. verb tranzitivapunebețeînroate

a pune bila pe cinci expr. (adol.) a dormi. verb tranzitivapunebilapecinci

a o pune de mămăligă expr. a se afla / a ajunge într-o situație dificilă / neplăcută; a o păți. verb tranzitivaopunedemămăligă

a pune geana pe ceva expr. (intl.) a observa cu atenție obiectivul unei acțiuni / infracțiuni viitoare. verb tranzitivapunegeanapeceva

a pune lupul paznic / păstor la oi expr. (pop.) a lăsa ceva sau pe cineva în grija celui ce-i poate face rău. verb tranzitivapunelupulpaznic

a pune sare pe coadă (cuiva) expr. a nu mai putea prinde (pe cineva), a nu mai putea găsi (pe cineva). verb tranzitivapunesarepecoadă

a pune bani la ciorap expr. a economisi bani, a pune bani deoparte. verb tranzitivapunebanilaciorap

a o pune de sentiment expr. a pune la cale o întâlnire amoroasă. verb tranzitivaopunedesentiment

a pune gând rău cuiva expr. 1. a complota împotriva cuiva. 2. (glum.) a încerca să seducă pe cineva. verb tranzitivapunegândrăucuiva

a-și pune frâu limbii expr. 1. a amuți; a tăcea ostentativ. 2. a ști să păstreze un secret. verb tranzitivașipunefrâulimbii

a pune osul la treabă expr. a munci serios / cu răspundere. verb tranzitivapuneosullatreabă

a pune țuiul pe batac expr. (intl., înv.) 1. a înceta o acțiune. 2. a renunța la ceva. 3. a se muta, a pleca, a-și schimba domiciliul. verb tranzitivapunețuiulpebatac

a pune zăbală asului expr. (cart.) a-și păstra asul deasupra pachetului de cărți împărțite la pocher. verb tranzitivapunezăbalăasului

a-și pune burta la cale expr. a mânca pe săturate. verb tranzitivașipuneburtalacale

a pune căpăstru cuiva expr. (intl.) a aresta pe cineva, a închide pe cineva. verb tranzitivapunecăpăstrucuiva

a-și pune cenușă în cap expr. a-și recunoaște vina; a-și regreta fapta. verb tranzitivașipunecenușăîncap

a pune degetul pe rană expr. a dezvălui adevărata cauză a unei situații neplăcute. verb tranzitivapunedegetulperană

a se pune la marele fix / la patru ace / la țol festiv expr. a se îmbrăca elegant. verb tranzitivasepunelamarelefix

a pune mână la blăniță expr. (glum.) a face avansuri sexuale, a iniția un contact sexual. verb tranzitivapunemânălablăniță

pune mâna pe Vasilică! expr. (pop.) folosită de cerșetorii care, în ajunul Anului Nou, poartă pe brațe un miel a cărui atingere, contra cost, îi va purta noroc trecătorului dispus să dea pomană. verb tranzitivpunemânapevasilică

a-și pune pirostriile expr. (glum.) a se căsători. verb tranzitivașipunepirostriile

a-și pune unghia în gât expr. a face orice pentru atingerea unui scop. verb tranzitivașipuneunghiaîngât

a-și pune capăt zilelor expr. a se sinucide. verb tranzitivașipunecapătzilelor

a pune degetul la omidă expr. (er.d. femei) a se masturba. verb tranzitivapunedegetullaomidă

a pune piciorul în prag expr. a-și impune punctul de vedere. verb tranzitivapunepiciorulînprag

a-și pune poalele în cap expr. a nu mai ține seama de nimic, a depăși / a întrece orice limită. verb tranzitivașipunepoaleleîncap

a i se pune un văl pe ochi expr. a înceta să vadă / să judece limpede. verb tranzitivaisepuneunvălpeochi

a pune batista pe țambal expr. (intl.) a ascunde, a tăinui. verb tranzitivapunebatistapețambal

a pune botul la savarină expr. (obs.) a practica cuniliția. verb tranzitivapunebotullasavarină

a-și pune curul la treabă expr. (vulg.) a-și intensifica activitatea. verb tranzitivașipunecurullatreabă

a-și pune curul la bătaie expr. (pop., vulg.) 1. (d. femei) a-și folosi farmecele pentru a obține un avantaj. 2. a-și asuma un risc. verb tranzitivașipunecurullabătaie

a se pune cu burta pe carte expr. a se apuca de învățat. verb tranzitivasepunecuburtapecarte

a-și pune capul sub comănac expr. (intl.) a se lăsa de furat. verb tranzitivașipunecapulsubcomănac

a pune o chestiune pe tapet expr. a aduce un subiect în discuție. verb tranzitivapuneochestiunepetapet

a-și pune trei ași în poartă expr. (înv.d. ghicitoare) a avea firmă de ghicitoare în cărți. verb tranzitivașipunetreiașiînpoartă

a pune carul înaintea boilor expr. a lucra haotic / dezorganizat; a efectua o serie de acțiuni într-o ordine improprie / nefirească. verb tranzitivapunecarulînainteaboilor

a-și pune mintea pe bigudiuri expr. (șc.) a învăța pentru examene verb tranzitivașipuneminteapebigudiuri

a-și pune mintea la contribuție expr. a gândi în mod creator. verb tranzitivașipunemintealacontribuție

A PUNE LA CALE O ÎNTÂLNIRE AMOROASĂ a avea o ciocnire la borcan, a se învârti de un sentiment, a rula un sentiment. verb tranzitivapunelacaleoîntâlnireamoroasă

punem mână de la mână și facem mai multe mâini expr. (iron.) folosită pentru a semnala refuzul cuiva de a participa la o chetă / la o colectă. verb tranzitivpunemmânădelamânășifacemmaimultemâini

Sinonime,declinări si rime ale cuvantuluipunere

punere  substantiv feminin nearticulat articulat
nominativ-acuzativ singular punere punerea
plural puneri punerile
genitiv-dativ singular puneri punerii
plural puneri punerilor
Lista de cuvinte: a ă b c d e f g h i î j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z