cineva definitie

credit rapid online ifn

a da (pe cineva) cu cositor / cu plumb expr. (intl., înv.) a împușca (pe cineva). articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeada

a-i sta (cuiva) pe cap expr. a incomoda (pe cineva), a agresa (pe cineva). articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaista

credit rapid online ifn

a sufla (ceva) de sub nasul cuiva expr. a-și însuși un lucru care aparține de drept altuia sau pe care ar dori să și-l însușească altcineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeasufla

cinevá pron. indefinit, (cine și -va). Oare-care, oare-cine, o persoană indefinită: a venit cineva și a adus ceva. – În Munt. Pop. și cineváșilea. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumecineva

cinevá pr., g.-d. cuivá (cui-) articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumecineva

cineva pr. unul dintre mulți. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumecineva

CINEVÁ pron. nehot. Un om oarecare (dintre mai mulți), o persoană pe care n-o cunoaștem (sau care nu trebuie sau nu vrem să fie numită); oarecine, careva, cinevași. ♦ (Fam.; purtând accentul în frază) Un om de valoare, de seamă. [Gen.-dat.: cuiva] – Cine + va. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumecineva

CINEVÁ pron. nehot. 1. Un om oarecare (dintre mai mulți), o persoană pe care n-o cunoaștem (sau care nu trebuie sau nu vrem să fie numită); oarecine, careva. Cineva strigă: opriți-vă! SAHIA, N. 44. Șopotind se-ngînă valurile-n spume, Parc-ar tot striga-o cineva pe nume. IOSIF, P. 60. Cum te-ai dus d-ta de-acasă n-a trecut tocmai mult și s-aude cineva bătînd la ușă. CREANGĂ, P. 27 ◊ (Cu valoare de pronume impersonal) Avea cineva cap să treacă pe-aici, fără să fie jăfuit, bătut ori omorît? CREANGĂ, P. 119. Ar fi zis cineva că este o statuie de marmură. NEGRUZZI, S. I 50. 2. (Familiar, purtînd accentul în frază) Om de valoare; (ilustrînd o mentalitate veche) om de seamă (ca poziție socială). Nu sînt ciumat să nu-mi răspunzi. Am fost și eu cineva. DAVIDOGLU, M. 19. Formă gramaticală: gen-dat. cuiva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumecineva

a-i spune (cuiva) ceva verde în față expr. a-i spune ceva (cuiva) direct / cu sinceritate / fără menajamente. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaispune

a-i stinge (cuiva) lampa expr. a-i da (cuiva) peste ochi, a lovi (pe cineva) peste ochi. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaistinge

a da avrigu’ cuiva expr. (adol.) a alunga (pe cineva). articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeadaavrigu

pe barba cuiva expr. pe riscul cuiva; în contul cuiva articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumepebarbacuiva

a se da la cineva expr. 1. a încerca să seducă pe cineva. 2. a bate pe cineva; a molesta pe cineva. 3. a ataca verbal pe cineva. 4. (d. câini) a ataca / a mușca pe cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeasedalacineva

a trăi cu cineva expr. a avea relații intime cu cineva fără a fi căsătorit. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeatrăicucineva

a da pe cineva cu... expr. (intl.) a condamna pe cineva la... articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeadapecinevacu

a lua oful cuiva expr. (intl.) a ucide, a omorî. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumealuaofulcuiva

a da cuiva un Yoko, Tom și Jerry expr. (în arte marțiale) a lovi pe cineva cu piciorul. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeadacuivaunyoko

a lua capul cuiva expr. 1. a decapita (pe cineva), a porunci decapitarea cuiva 2. a pedepsi, a persecuta articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumealuacapulcuiva

a se lua de cineva expr. 1. a învinui, a învinovăți (pe cineva de ceva) 2. v. a lua împrejur articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaseluadecineva

în terță cu cineva expr. în relații intime cu cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeînterțăcucineva

a saliva după ceva / după cineva expr. a tânji, a dori, a râvni. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeasalivadupăceva

a fi chit cu cineva expr. a nu mai datora nimic cuiva, a nu mai avea de dat socoteală cuiva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeafichitcucineva

a fi leat cu cineva expr. a fi de aceeași vârstă cu cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeafileatcucineva

a aranja mutra cuiva expr. a desfigura pe cineva articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaaranjamutracuiva

a-i sosi cuiva ceasul (de pe urmă) expr. a-i veni cuiva timpul să moară. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaisosicuivaceasul

a fi de brâu cu cineva expr. a fi în relații foarte apropiate cu cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeafidebrâucucineva

a fi pe felie cu cineva expr. a fi prieten cu cineva, a se înțelege bine cu cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeafipefeliecucineva

a arde cămașa pe cineva expr. a fi în criză de timp articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaardecămașapecineva

a spăla pe cineva pe cap expr. a certa. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaspălapecinevapecap

a da nas în nas cu cineva expr. a se întâlni cu cineva în mod neașteptat. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeadanasînnascucineva

a da strechea în cineva expr. 1. a se purta ciudat. 2. a se agita fără motiv, a nu avea astâmpăr. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeadastrecheaîncineva

a fi în pijama cu cineva expr. a fi foarte bun prieten cu cineva; a fi în relații intime cu cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeafiînpijamacucineva

a scurta cuiva ghearele expr. a pune pe cineva în imposibilitatea de a face rău. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeascurtacuivaghearele

a sta ca un spin în coasta / în inima / în ochii cuiva expr. a nu fi pe placul cuiva, a constitui o prezență neplăcută pentru cineva; a incomoda pe cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeastacaunspinîncoasta

a cădea în cur după cineva expr. (vulg.) a se îndrăgosti de cineva, a fi fascinat de cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeacădeaîncurdupăcineva

A ABORDA PE CINEVA DIRECT: A se adresa cuiva în mod direct. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaabordapecinevadirect

a-i pica mucii după cineva expr. (vulg.) a fi foarte îndrăgostit de cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaipicamuciidupăcineva

a trece Dunărea pe cineva expr. (eufem.) a înjura (pe cineva). articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeatrecedunăreapecineva

a sta ciocan pe capul cuiva expr. (adol.) a agasa / a cicăli / a enerva pe cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeastaciocanpecapulcuiva

a suge pe cineva ca o căpușă expr. a tapa de bani (pe cineva). articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeasugepecinevacaocăpușă

a trimite pe cineva la urmă expr. (intl.) 1. a da pe cineva pe mâna poliției. 2. a înjura pe cineva de mamă. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeatrimitepecinevalaurmă

a întoarce cu acul pe cineva expr. (intl., înv.) a fura banii cuiva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaîntoarcecuaculpecineva

a strica tabieturile cuiva expr. (prst.) a exagera, a face exces de zel. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeastricatabieturilecuiva

a face pe cineva cu ou și oțet expr. a mustra / a ocărî pe cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeafacepecinevacuoușioțet

a nu pierde din ochi pe cineva expr. a îndrăgi foarte tare pe cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeanupierdedinochipecineva

a nu ști ce hram poartă cineva expr. a nu cunoaște calitatea (oficială) a cuiva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeanușticehrampoartăcineva

a i se scurge ochii după cineva expr. a-i face plăcere să vadă pe cineva; a simți o atracție puternică pentru cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaisescurgeochiidupăcineva

a nu ști de unde să iei pe cineva expr. a nu-ți aduce aminte în ce împrejurare ai cunoscut pe cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeanuștideundesăieipecineva

a trimite pe cineva după țigări expr. 1. (stud.) a fi superior cuiva. 2. (în fotbal) a-și dribla adversarul. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeatrimitepecinevadupățigări

a întoarce pe cineva de gologani expr. a fura banii cuiva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaîntoarcepecinevadegologani

a-i spune cuiva vreo două de dulce expr. a certa / a mustra pe cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeaispunecuivavreodouădedulce

a nu ști în ce ape se scaldă cineva expr. a nu cunoaște intențiile cuiva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeanuștiînceapesescaldăcineva

după chipul și asemănarea cuiva expr. asemănător cu cineva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumedupăchipulșiasemănareacuiva

a stoarce pe cineva ca pe un burete / ca pe o lămâie expr. 1. a face pe cineva să-și epuizeze puterile; a istovi, a secătui, a slei de puteri. 2. a tapa pe cineva de bani, a epuiza resursele financiare ale cuiva. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeastoarcepecinevacapeunburete

a se purta fără mănuși față de cineva expr. a avea un comportament grosolan / nepoliticos / intransigent (față de cineva). articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeasepurtafărămănușifațădecineva

a trimite pe cineva pe lumea cealaltă expr. a omorî, a asasina. articol / numeral / adjectiv pronominal / pronumeatrimitepecinevapelumeacealaltă

Sinonime,declinări si rime ale cuvantuluicineva

Lista de cuvinte: a ă b c d e f g h i î j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z